impresszum

impresszum

cím

Kindermann GmbH
Mainparkring 3
D-97246 Eibelstadt D-97246 Eibelstadt

Ügyvezető igazgatók: Diana Gerner, Paulinus Hohmann, Timo Meißner

Telefonszám: +49 (0) 9303 9840 – 0
Fax: +49 (0) 9303 9840 – 101

E-mail: info(at)kindermann.de

EAR Reg. Cikkszám: WEEE DE 60720009

Cégjegyzékszám: Amtsgericht Würzburg HRB 9618
Adószám: DE256458486

Utolsó frissítés: 04.12.2012

magánélet

Az ügyfél üzleti folyamatainkhoz szükséges adatait tároljuk, harmadik félnek történő adattovábbításra nem kerül sor.

lemondás

1. Az online ajánlat tartalma

Kindermann GmbH nem vállal felelősséget a közölt információk aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. A Kindermann GmbH-val szemben a Kindermann GmbH-val szemben fennálló, a rendelkezésre bocsátott információk felhasználásával vagy nem felhasználásával, illetve a hibás vagy hiányos információk felhasználásával kapcsolatos, anyagi vagy nem anyagi kárra vonatkozó felelősségre vonási igények alapvetően ki vannak zárva, amennyiben a GmbH részéről nem áll fenn bizonyíthatóan szándékos vagy súlyosan gondatlan hiba.

Az ajánlatok változhatnak és nem kötelező érvényűek. A Kindermann GmbH az oldalak egyes részeit vagy az összes ajánlatot és információt tartalmazó teljes kiadványt külön bejelentés nélkül bővítheti, módosíthatja, illetve részben vagy egészben törölheti.

2. Referenciák és linkek

A Kindermann GmbH felelősségi körén kívül eső, külső weboldalakra ("linkek") történő közvetlen vagy közvetett hivatkozások esetében a felelősségre vonási kötelezettség csak akkor lépne életbe, ha a Kindermann GmbH tudott volna a tartalomról, és jogellenes tartalom esetén a használat megakadályozása technikailag lehetséges és ésszerű lenne.

Kindermann GmbH kifejezetten kijelenti, hogy a linkek létrehozásának időpontjában a linkelt oldalakon nem volt azonosítható illegális tartalom. A Kindermann GmbH nincs befolyással a hivatkozott oldalak jelenlegi és jövőbeli kialakítására, tartalmára vagy szerzőségére. Ezért a Kindermann GmbH ezennel kifejezetten elhatárolódik a linkelt oldalak tartalmától, amely a link létrehozását követően megváltozott. Ez a nyilatkozat vonatkozik minden, a saját internetes kínálatában elhelyezett linkre és hivatkozásra, valamint a Kindermann GmbH által létrehozott vendégkönyvek, vitafórumok és levelezőlisták külső bejegyzéseire. Az illegális, helytelen vagy hiányos tartalmakért, és különösen az ilyen információk használatából vagy nem használatából eredő károkért kizárólag a hivatkozott oldal szolgáltatója felel, nem pedig az, aki csupán hivatkozásokkal utal az adott publikációra.

3. Szerzői jog és védjegyjog

Kindermann GmbH arra törekszik, hogy a kiadványokban felhasznált grafikák, hangdokumentumok, videofilmek és szövegek szerzői jogait tiszteletben tartsa, a saját maga által készített grafikákat, hangdokumentumokat, videofilmeket és szövegeket használja, vagy licencmentes grafikákat, hangdokumentumokat, videofilmeket és szövegeket használjon. A weboldalon említett és esetleg harmadik fél által védett valamennyi márkanév és védjegy korlátozás nélkül az alkalmazandó védjegyjogszabályok rendelkezéseinek és a mindenkori bejegyzett tulajdonosok tulajdonjogának hatálya alá tartozik. Egy védjegy puszta említése nem jelenti azt, hogy azt nem védik harmadik felek jogai!

A Kindermann GmbH által létrehozott, közzétett objektumok szerzői joga kizárólag az oldalak szerzőjénél marad. Az olyan objektumok, mint például diagramok, hangok vagy szövegek más elektronikus vagy nyomtatott kiadványokban való sokszorosítása vagy felhasználása a szerző beleegyezése nélkül nem megengedett.

4. Adatvédelem

Amennyiben az internetes ajánlatban lehetőség van személyes vagy üzleti adatok (e-mail címek, nevek, címek) megadására, ezen adatok felhasználó általi közlése kifejezetten önkéntes alapon történik. Az összes kínált szolgáltatás használata és kifizetése – amennyire technikailag lehetséges és ésszerű – ezen adatok megadása, illetve anonimizált adatok vagy álnév megadása nélkül is megengedett.

5. A jogi nyilatkozat jogi érvényessége

A felelősség kizárása annak az internetes ajánlatnak a részének tekintendő, amelyről erre az oldalra hivatkoztak. Ha e szöveg egyes részei vagy egyes megfogalmazásai már nem, vagy nem teljesen felelnek meg a jelenlegi jogi helyzetnek, a dokumentum fennmaradó részeit tartalmuk és érvényességük nem érinti.