Pekskärmar Manual TD-11xx/TD-11xx²

 

Bruksanvisningar Pekskärmar

TD-1155 / TD-1165 / TD-1175 / TD-1186

art.-nr. 3050000041 / 3050000042 /3050000043 / 3050000044 / 3050000046

TD-1155² / TD-1165² / TD-1175² / TD-1186²

art.-nr. 3050000061 / 3050000062 / 3050000063 / 3050000064

Status: februari 2024

Instruktionsvideo för TD-20xx/TD-11xx-/TD-11xx²

Innehållsförteckning Handledningsvideo:

0:00 Introduktion
0:19 Startskärm
3:17 Favoriter
5:26 Sidofält
12:56 Annoteringsapp
17:09 Inställningar
17:36 Inställningar: Nätverk & anslutningar
19:52 Inställningar: Bakgrund
20:30 Inställningar: Språk
20:59 Inställningar: Tid & datum
21:21 Inställningar: Säkerhet
21:45 Inställningar: Appar
22:09 Inställningar: Ingångar och utgångar
27:34 Inställningar: Energiinställningar
30:41 Inställningar: Om
32:12 Inställningar: Övrigt
36:44 Hotspot
38:12 Skärmdelning
39: 09 EShare: Använda dongeln
41:26 EShare: Anslut via app
43:58 EShare: Anslut via AirPlay
45:16 EShare: Anslut via Chromecast eller Miracast
48:02 EShare: Inställningar
52:36 Filhanterare

Innehållsförteckning:
varning

1. Försiktighetsåtgärder och säkerhetsanvisningar

 • Läs denna guide noggrant innan du använder produkten och håll den noggrann.
 • Transportera displayen med minst två personer.
 • Placera displayen endast på en stabil, plan yta.
 • Om enheten förs från en kall till en varm miljö kan kondensat bildas inuti. I sådana fall bör produkten inte flyttas under minst 24 timmar före omstart, så att kondensatet kan torka i luften.
 • Inga vätskor eller metallföremål får komma in i produkten. Om så är fallet ska du omedelbart koppla ur stickkontakten och kontakta tjänsten.
 • Torka inte med lösningsmedel som bensin, syror, alkalier, vassa eller slipande rengöringsmedel, flyktiga oljor och spädningsmedel, eftersom dessa lösningsmedel kan skada produkten.
 • Använd inte våld när du torkar skärmen, eftersom det kan repa displayen.
 • Använd inte displayen i direkt solljus.
 • Ventilationsöppningarna får inte döljas.
 • Den är innesluten med en 3-stifts strömkabel. Innan du installerar, se till att jordningskontakten på uttaget är ordentligt jordad. Lägg inte strömkabeln i gångar så att inga människor trampar på den; håll den också borta från de områden där den kan pressas.
 • Om displayen inte används under en längre tid stänger du av den och kopplar ur strömkontakten.
 • Vid ovanliga ljud eller lukter, stäng av den omedelbart och koppla ur strömkontakten. Sluta använda den om det behövs och kontakta tjänsten.
 • Försök inte öppna eller demontera denna produkt, eftersom detta kommer att utsätta dig för farliga spänningar eller andra risker.
 • Undvik att statiskt innehåll, text eller ikoner finns kvar på skärmen för länge, eftersom det leder till en "ghosting" på skärmen.

1.1 Försiktighetsåtgärder för installation

 • För montering av väggfästet krävs minst två kvalificerade montörer.
 • För väggmontering, använd lämplig hållare och godkänt monteringsmaterial.
 • Övertyga dig själv innan montering att väggen är tillräckligt bärande.
 • Installera inte displayen snett eller liggande.
 • Montera displayen endast i vågrät orientering.

antydan: För montering, se anvisningarna i hållarens bruksanvisning.


2. Tillbehör ingår


3. Anslutningar

3.1 Kontakter framtill

1. 1 x USB-C

För video med upp till 3840×2160@60Hz (DP Alt Mode), touch, dataöverföring (USB 3.2 Gen1), USB PD 3.0 max. 20V / 3,25 A (65 Watt)

2. 1 x HDMI 2.0-ingång

3. 1 x Touch USB Typ B

Tilldelad till ingång nr 2 (HDMI)

4. 2 x USB 3.0 Typ A (Offentlig)

USB-portarna är växlade med videokällan. Anslutna USB-enheter kan sedan nås via respektive tilldelad USB-pekskärmsport.

3.2 Anslutningar på sidan

5. 3 x Touch USB typ B

Fördelade till ingångarna till höger i varje fall (ingång nr 6 och 17 och nummer 7 i varje fall).

6. 1 x DisplayPort 1.2-ingång

7. 2 x HDMII 2.0-ingångar

8. 1 x USB-C

För video med upp till 3840×2160@60Hz (DP Alt Mode), touch, USB PD 3.0 (15 watt)

9. 2 x USB 3.0 typ A (Android)

10. 1 x USB 2.0 typ A

För firmwareuppdatering via USB-minnen

3.3 Kontakter längst ner

11. 1 x ljudutgång (SPDIF, optisk)

12. 1 x ljudutgång (3,5 mm stereojack)

13. 1 x HDMI-utgång

Visar samma bild som för närvarande visas på displayen.
(Omkopplingsbar mellan 4K30 och 4K60, HDCP 2.2)

14. 1 x ljudingång/mikrofon (3,5 mm stereojack)

15. 1 xRS232

För att styra displayen med hjälp av mediakontroll

16. 2 x nätverk/LAN (RJ45 100/1000 MBit/s, fungerar som switch)

Den integrerade nätverksswitchen förser både Android SoC och OPS PC med intern ström.
En annan extern enhet kan anslutas till nätverket via det andra RJ45-uttaget.

17. 1 x VGA-ingång

18. 1 x ljudingång (3,5 mm jack)

Tilldelad till VGA-ingången (17)

3.4 Driva anslutningen

18. 1 x på/av-knapp

19. 1 x Strömanslutning

100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz – COLD SOCKET (IEC 60320 – C13)

3.5 Funktioner av gränssnitten

USB-datagränssnitt (4+9 // 10)

antydan:
1.
Usb-portarna på sidan används för att ansluta externa enheter till Android-systemet. De främre USB-portarna är också tillgängliga för den aktiva källan. Tilldelningen sker automatiskt med källbytet.
2. För att uppgradera programvaran, använd ett FAT32-filsystem formateraten USB-minne USB 2.0 anslutet till ingång 10.

HDMI IN (2 + 7)

antydan:
Den maximala upplösning som stöds är 4K@60Hz.
Detaljerad information om signalformat och upplösningar som stöds finns i avsnitt 9.3 "Specifikationer".
Den maximala överföringshastigheten beror bland annat på HDMI-kabelns kvalitet och längd.
Vi rekommenderar användning av högkvalitativa kablar.

TOUCH-USB (3 + 5)

antydan:
Varje Touch USB-port är tilldelad ingången ovanför den. Endast den nedersta porten växlar mellan DisplayPort- och VGA-ingången beroende på den anslutna och valda källan.
Den maximala kabellängden som stöds av USB är 5 meter. Om du vill överbrygga ett längre avstånd måste du använda högkvalitativa, aktiva kablar med integrerade signalförstärkare.

VGA & analogt ljud (17 + 18)

antydan:
VGA- och ljudinmatning fungerar synkront. Detaljerad information om signalformat och signalupplösningar som stöds finns i avsnitt 9.2 "Tekniska data".

DisplayPort (6)

antydan:
Den maximala upplösningen som stöds 4K@60Hz. Den maximala överföringshastigheten beror bland annat på kabelns kvalitet och längd. Vi rekommenderar användning av högkvalitativa kablar.

HDMI UT (13)

antydan:
På HDMI Out finns bild- och ljudsignaler tillgängliga parallellt med det för närvarande återgivna skärminnehållet, till exempel för att visa det på en stor skärm via en projektor.

SPDIF - Digitalt ljud (11)

Analogt ljud (12)

antydan: Vid ljudutgångarna är ljudsignalen synkron för den videobild som för närvarande visas.

RS232-anslutning (15)

antydan: RS232-kommandona finns i avsnitt 10 i den här användarhandboken.


4. Enhetsknappar

1. status-LED, mottagare för
IR-fjärrkontroll och ljussensor
5. Kort klick: Frys
Långt klick: Inställning (Android)
2. kraft 6. Intern högtalarvolym -
3. Hem (Android) 7. Volym av interna högtalare +
4. Kort klick: Tillbaka (Android)
Långt klick: Lås beröring
8. Strömbrytare


5. Fjärrkontroll

5.1 Knappar på fjärrkontrollen

NYCKEL FUNKTION
KRAFT PÅ / Vänteläge
KÄLLA Val och inställningar för öppen källkod
NAVIGERINGSTANGENTER Välja eller anpassa menyalternativ
OKEJ Bekräfta åtgärd
MENY Öppna inställningar
HEM Gå till startskärmen
TILLBAKA Android – Tillbaka till föregående steg
OPS Välj OPS-dator som källa
WHITEBOARD Startar whiteboard-appen
SKÄRMBILD Tar en skärmdump
VOL- Minska volymen
STUM Aktivera/inaktivera ljud
VOL+ (PÅ ANDRA) Öka volymen

5.2 Anmärkningar om användningen av fjärrkontrollen

  • Peka fjärrkontrollen mot mottagaren. Föremål som finns mellan fjärrkontrollen och radiomottagaren kan störa funktionen.

  • Om radiomottagaren utsätts för direkt solljus eller starkt ljus kan detta leda till ett fel på fjärrkontrollen. Ändra i så fall belysnings- eller produktvinkeln eller använd fjärrkontrollen närmare radiomottagaren.

  • Byt ut batterierna om de är svaga, annars minskar fjärrkontrollens räckvidd. Om fjärrkontrollen inte används under en längre tid eller om batterierna är tomma, ta ur batterierna, eftersom ett vätskeläckage från batterierna kan skada fjärrkontrollen.

  • Använd inte olika batterityper och använd inte nya batterier med redan använda batterier. Byt alltid ut batterier i par.

  • Kasta inte batterier i elden, ladda dem eller ta isär dem. Förbrukade batterier får inte laddas, kortslutas, demonteras/monteras, värmas upp eller brännas.

  • Kassera tomma batterier i enlighet med respektive miljöbestämmelser.


6. Slå på/stänga av

Strömförsörjning till bildskärmen.
Strömbrytaren sitter på undersidan av bildskärmen.
Via strömbrytaren på fjärrkontrollen och framtill kan displayen slås på eller in i vänteläge.

antydan:
En kort aktiverar av den främre knappen gör skärmen mörk. För att försätta den i vänteläge måste du hålla ned knappen i minst 2 sekunder.

  • Spara innan du stänger av
   Innan enheten stängs av sparar displayen bild- och ljudinställningarna.
   Dessa inställningar används när enheten startas om.

  • OPS PC ON/OFF
   Om bildskärmen är utrustad med en OPS PC och denna väljs som signalkälla, startar OPS-modulen automatiskt.
   För att stänga av produkten kan standby-knappen på panelen eller på fjärrkontrollen användas, OPS-modulen stängs av automatiskt innan bildskärmen stängs av.

antydan: OPS-datorn kan köpas som tillval.


7. Drift och konfiguration

7.1 Android startskärm

I standardkonfigurationen visas startskärmen för det integrerade Android-systemet automatiskt efter att displayen har slagits på. Hemavsnittet består av fyra sidor med kategorierna Sök, Hem, Arbete och Anslut. Om du vill växla områden klickar du antingen direkt på motsvarande punkt längst upp i mitten av skärmen eller sveper du skärmen åt vänster eller höger för att gå till nästa område.

Startskärm

"Home" visar tid och datum. Nedanför detta finns fyra fasta applikationer: Whiteboard, Browser, Screenshare och filhanteraren. Därunder finns ytterligare fyra appar som kan definieras fritt som favoriter och som beskrivs närmare i de följande avsnitten.

Arbete

I området "Arbete" visas alla appar som är installerade på displayen i alfabetisk ordning. Apparna kan också startas härifrån.

Genom att trycka länge på ett program får du möjlighet att välja eller avmarkera en app som en favorit genom att aktivera stjärnikonen. (Den här appen visas då även under Favoriter på startskärmen eller i sidofältet). Appen kan avinstalleras via ikonen Papperskorgen.

Anslut (val av indata)

Under "Connect" kan du växla mellan de enskilda videoingångarna och starta förhandsvisningen av källan (se avsnitt 7.2).

Söka

Sökningen fungerar både lokalt och online. På den vänstra halvan visas alla lokala resultat (filer, appar osv.). I rätt område söker sökmotorn (Duckduckgo.com) på webben. Sökresultaten öppnas i systemwebbläsaren (Firefox).

Status ikoner

Statusikonerna visas på alla startskärmssidor i det övre högra hörnet. Respektive ikon visas bara om funktionen är tillgänglig eller aktiverad.

Ett externt lagringsmedium, e.B. USB-minne är anslutet
Displayen är ansluten till ett nätverk
Skärmen är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk
Wi-Fi-hotspot är aktiverad
Bluetooth är aktiverat

Ikonerna är aktiva, dvs med ett klick kan du gå direkt till respektive inställningsmeny, eller till filhanteraren, för lagringsmedia.

7.2 Sidofält

Tryck på en av de två ikonerna vid kanten av skärmen eller svep in från skärmens kant för att komma in i sidofältet. Detta ger dig snabb tillgång till de viktigaste funktionerna.

hem

Tillbaka till Android-startskärmen.

Tillbaka

En driftsnivå tillbaka (endast Android)

Ansluta


Connect öppnar en meny för omkoppling av videoingångarna. Även här markeras en pålagd signal med en grön punkt. Den källa som visas för tillfället visas med gult.


Med källförhandsgranskningen kan intilliggande källor visas i ett flytande fönster.


Knapparna längst upp till vänster kan användas för att välja vilken källa som ska visas och storleken på förhandsgranskningsfönstret (liten, medium, fullskärm). Alternativt kan man dra fönstret direkt till en sida eller ett hörn av skärmen för att fixera det där. Dessutom kan fönstret fästas så att förhandsgranskningsfönstret inte stängs automatiskt när man interagerar med skärminnehållet bakom det.

Kommentera

Knappen startar annoteringsapplikationen.
Du hittar en beskrivning av funktionen här.

Apps

Appar öppnar en undermeny som är indelad i tre avsnitt: aktiva appar, favoriter och verktyg.

  1. Aktiva appar
   Här visas alla appar som körs i bakgrunden. Klicka på respektive app för att öppna den, klicka på X för att stänga den.
   Med "Stäng alla appar" längst ner i fönstret kan du stänga alla appar samtidigt.
   Dessutom finns här alternativet "Starta delad skärm" , med vilket flera appar kan visas bredvid varandra.

antydan:
Splitscreen-alternativet öppnar ett flytande app-fönster som kan flyttas individuellt (liknande källförhandsgranskningen). Om fönstret har fästs med "pin"-knappen visas app-fönstret i förgrunden även om det sker en interaktion i skärminnehållet bakom det. Storleken på bilden kan också väljas med knapparna längst upp till höger. Alternativt kan den också dras direkt till en sida eller ett hörn av skärmen för att fixeras där.

  1. Favoriter
   Här kan du definiera och starta regelbundet använda appar som favoriter. De fyra första apparna visas även på startskärmen. Ytterligare appar kan dock definieras som favoriter i sidomenyn.
   Håll app-ikonen intryckt i några sekunder för att ta bort appen eller flera appar från favoriterna.

  1. arbetsredskap

Kalkylator
Notera: För att flytta, tryck i det nedre området.
Spotlight
En del av bilden blir skarpare, resten blir mörkare.
Stoppur
Tidstopp och timer.
Nedräkning för en viss dag eller händelse
Fönstret visas längst upp till vänster, men kan flyttas. Fönstret är endast synligt på startskärmen, fastnålat är det alltid i förgrunden.
Skärminspelare
Med detta verktyg kan du spela in dina aktiviteter på skärmen (skärminspelning). Om du har anslutit en mikrofon till displayen spelas även ljudet in.
Filen lagras lokalt i mappen "Video" som en mp4-fil.
Aktivera skärmlås
Lås enheten med en kod.
Du kan välja en numerisk kod eller ett mönster.
Stillbild
Skapar en stillbild

Skärmdump

Skapa en skärmdump. Du kan välja ett visst område eller hela skärmen.
Motsvarande knapp på fjärrkontrollen skapar alltid en komplett skärmdump.
Bildfilen lagras lokalt som en PNG-fil i katalogen "Screenshots".

Kontrollcenter

Control Center ger snabb åtkomst till regelbundet använda inställningar.

Ikonerna aktiverar eller inaktiverar funktionerna:

TRÅDLÖS

Bluetooth

Hot spot

Ethernet

Om du trycker på en av ikonerna under en längre tid öppnas motsvarande inställning direkt.

Eye-Care: Minskar andelen blått ljus i två steg. Färgtemperaturen blir varmare.

Aktiverar/inaktiverar pekljud.

Det vänstra reglaget justerar bildens ljusstyrka.
Det högra reglaget justerar volymen på de interna högtalarna och alla anslutna externa högtalare.

Aktivera/inaktivera automatiskt läge för ljusstyrkekontroll.

Aktiverar/inaktiverar av-ljud av.

Stäng av

I undermenyn kan du antingen stänga av endast OPS-datorn eller växla hela skärmen till vänteläge (inkl. OPS).

antydan:
Om displayen släcks när OPS är påslagen, skall först OPS PC stängas av korrekt och först därefter displayen. Knappen "Stäng av OPS" visas endast om det finns en tillkopplad OPS i teckenfönstret.

7.3 Android-systeminställningar

Öppna inställningsmenyn från appen Inställningar .

7.3.1 Nätverk och anslutningar

7.3.1.1 Inställningar – Nätverk och portar – Wi-Fi

  1. Välj menyalternativ > Nätverk och anslutningar > Wi-Fi
  2. Aktivera WLAN-funktionen.
   Välj det nätverk som du vill ansluta till i nätverkslistan. Ange motsvarande lösenord och klicka på Anslut.

7.3.1.2 Inställningar – Nätverk och portar – Ethernet

  1. Anslut nätverkskabeln till kontakten på displayen.
  2. Välj menyalternativet > Nätverk och portar > Ethernet
  3. Aktivera nätverksanslutningen.
  4. Som standard väljs "DHCP", displayen får sedan automatiskt en IP-adress och upprättar anslutningen till nätverket. Om du väljer Statisk kan du manuellt ange IP-adress, gateway, nätverksprefix, DNS-server och proxy.

antydan:
Skärmen har en inbyggd nätverksväxel. Så snart skärmen har anslutits till ett nätverk via ett av de två gränssnitten delas nätverksanslutningen internt med både Android-systemet, OPS-platsen och WLAN-hotspot. Det andra RJ45-uttaget kan användas för att ansluta en annan extern enhet till nätverket.

7.3.1.3 Inställningar – Nätverk och portar – Hotspot

  1. Välj menyalternativet > Nätverks- och anslutnings-> hotspot
  2. Slå på hotspot.Turn on the hotspot.
  3. Standardnamnet på WLAN-nätverket (SSID) är "KindermannTD_XXXX". Detta kan ändras när som helst. För att göra detta, skriv över det befintliga namnet.
  4. Om du aktiverar kryptering (rekommenderas) krävs ett lösenord för att ansluta till den här hotspoten. Den typ av kryptering som används är WPA2 PSK. Om det här alternativet är inaktiverat är nätverket öppet och tillgängligt för alla.

antydan:
Ett klick på QR-kodikonen förstorar detta. QR-koden innehåller nätverksnamnet (SSID) och WLAN-lösenordet. Skanna koden med kameraappen på din smartphone eller surfplatta. Nätverksanslutningen till hotspot upprättas sedan automatiskt. (Funktionen beror på app och operativsystem.)

7.3.1.4 Inställningar – Nätverk och portar – Bluetooth

  1. Välj menyalternativet > Nätverk och anslutningar > Bluetooth
  2. Slå på Bluetooth.On the Bluetooth.
  3. Displayens förvalda namn är "W61". Detta kan ändras när som helst. Skriv då över det befintliga namnet.
  4. I det nedre området visas alla Bluetooth-anslutningar som för närvarande är tillgängliga. Klicka på en post för att ansluta till enheten. Anslutningsbegäran måste accepteras på målenheten.

7.3.2 Inställningar – Bakgrundsbild

Här kan du ladda en eller flera individuella bakgrundsbilder. Egna bilder kan raderas igen, de som ingår ex works är skrivskyddade.
Aktivera "Ändra bakgrundsbild" så att bakgrundsbilderna ändras dynamiskt. Du kan ställa in bytesintervallet på 1 minut, 10 minuter, 30 minuter, 1 timme och 6 timmar.

7.3.3 Inställningar – Språk och tangentbord

Här väljer du systemspråk samt tangentbordslayout på skärmtangentbordet och externa tangentbord.

7.3.4 Inställningar – Datum och tid

Android kan automatiskt synkronisera tids- och datuminställningar via tidsservrar på Internet. För att göra detta måste du ställa in rätt tidszon en gång i installationen eller senare i inställningarna under Datum och tid -> Välj tidszon.
Alternativt kan du också göra inställningarna manuellt.

7.3.5 Inställningar – Säkerhet

I det här avsnittet konfigurerar du skärmlåset. Koden måste anges när displayen startas samt efter ett manuellt lås. Manuellt lås aktiveras via sidofältet -> -> -verktyg -> skärmlås.

Du kan välja mellan tre alternativ:

  1. Inget lösenord
   Ingen inmatning krävs för att starta displayen. Vid låsning via appen låses displayen upp igen först efteråt med touch.
  2. Exempel på lösenord
   Rita ett fritt definierbart mönster för att låsa upp.

   Indata måste upprepas av säkerhetsskäl.
  3. 4-siffrig numerisk kod
   Ange en 4-siffrig numerisk kod.

   Indata måste upprepas av säkerhetsskäl.

antydan:
Du har 5 försök på dig att ange rätt lösenord. Därefter är displayen låst i 30 sekunder. Om du klickar på "Glömt lösenord" kommer du att bli ombedd att ange ett huvudlösenord. Detta är 1-9-7-2-4-6-2-3.

7.3.6 Inställningar – Appar

Här hittar du en översikt över alla appar som är installerade på Android-systemet, liksom deras systembehörigheter.

7.3.7 Inställningar – ingång och utgång

Här hittar du alla inställningar för video- och ljudgränssnitten.

7.3.7.1 Inställningar - Ingång och utgång - Videoinställningar

Det här alternativet är bara tillgängligt om du har valt en videoinmatning. På Android är dessa inställningar inte tillgängliga.

Här kan du manuellt konfigurera bildskärmens parametrar.

antydan:
Inställningarna påverkar visningen av alla videokällor, men inte Android (Home).

7.3.7.2 Inställningar - Ingång och utgång - Ljudinställningar

Här kan du aktivera eller inaktivera de interna högtalarna och göra grundläggande ljudinställningar.

7.3.7.3 Inställningar – Ingång och utgång – Automatiskt källval när det är anslutet

Här definierar du bildskärmens beteende när en ny videokälla är ansluten under drift.

Om du väljer "Auto-Switch" växlar den automatiskt till källan som du har anslutit en ny inmatningsenhet till. Alternativt kan du välja meddelande alternativ.

7.3.7.4 Inställningar - Ingång och utgång - Automatiskt källval utan signal

Om den här funktionen är påslagen, om signalen saknas (t.B. ingång vald utan käll- eller signalavbrott), slås nästa källa med den intilliggande signalen automatiskt till efter 10 sekunder. Källan OPS föredras här. 

7.3.7.5 Inställningar - Ingång och utgång - Byt namn på källor

Om du har kopplat en uppspelningsenhet till ett visst gränssnitt kan du byta namn på ingången (t.B HDMI1 till DokuCam).

antydan:
Inmatningen är begränsad till 18 tecken och endast bokstäver och siffror kan anges.

7.3.7.6 Inställningar - Ingång och utgång - Källa efter påslagning

Nu definierar du vilken ingång som ska visas efter att displayen har slagits på. Om du till exempel alltid använder den inbyggda OPS-datorn kan du visa den här ingången omedelbart efter att du startat skärmen.

7.3.7.7 Inställningar - Ingång och utgång - Blockera källor

Du kan använda denna inställning för att begränsa urvalet av tillgängliga videoingångar, t.ex. för att göra användningen tydligare.
Ett lås ritas för en låst ingångskälla. När du försöker välja ingång visas meddelandet "Källan är låst" på displayen.

7.3.7.8 Inställningar - Ingång och utgång - Utgång HDMI-OUT

Under HDMI Out ställer du in vilken upplösning som ska matas ut via HDMI-utgången. Du kan välja mellan Auto, FullHD (1920×1080) och 4K-upplösning (3840×2140).
Den bild som för närvarande visas på skärmen matas också ut via HDMI-utgången (speglad).

antydan:
Signalen matas alltid ut med HDCP 2.2. Den externa bildskärmsenheten måste kunna bearbeta HDCP, annars förblir bilden mörk eller den krypterade signalen (myrfotboll) visas.

7.3.7.9 Inställningar - Ingång och utgång - HDMI-EDID

HDMI EDID föreslår inställningar för optimal upplösning, uppdateringsfrekvens, färgdjup etc. för källenheten. Alternativen är följande:
EDID1.4 = 3920×2160 @ 30 Hz (10,2 Gbit/s)
EDID 2.0 = 3920×2160 @ 60 Hz (18 Gbit/s)

antydan:
Inställningen EDID 1.4, och därmed en lägre uppdateringsfrekvens och datahastighet, kan bidra till att stabilisera anslutningsproblem eller frånkopplade videoanslutningar.

7.3.7.10 Inställningar - Ingång och utgång - Automatisk justering

Optimerar bildsynkroniseringen av den analoga VGA-signalen.

7.3.7.11 Inställningar - Ingång och utgång - Ljudingång

Det här menyalternativet visar de anslutna USB-ljudenheterna.

7.3.7.12 Inställningar - Ingång och utgång - Ljudutgång

  1. Välj menyalternativet > Ingång och utgång > Ljudutgång
  2. Justera volymen för skärmens uteffekt för uttaget.

Observera:
Om högtalare är anslutna via jack, kopplas bildskärmens ljud automatiskt över till dessa, de interna högtalarna är avstängda. Volymen kan regleras både via volymknapparna på höljet och via reglaget i sidofältet (se 7.2).
Volymen på högtalare som soundbars eller liknande kan endast regleras via själva utgångsenheten (t.ex. via en fjärrkontroll eller höljets knappar).

7.3.7.13 Inställningar - Ingång och utgång - USB-kamera

Nu visas en lista över alla anslutna enheter och en förhandsvisning av den aktuella kamerabilden.

7.3.8 Inställningar – Energiinställningar

  • Automatisk avstängning om ingen signal
   Om denna funktion är aktiverad stängs bildskärmen av efter en viss tid om ingen videosignal detekteras. Du kan välja mellan 5, 15 och 30 minuter.

antydan:
Startskärmen (Android) åsidosätter den automatiska avstängningen.

  • Beteende vid nätanslutning
   Här kan du ställa in hur displayen ska bete sig när nätkontakten sätts i. Alternativen är "Start", växla till standby-läge eller återställa tillståndet före avstängning.

  • Standby-inställningar
   Om du aktiverar det här alternativet växlar displayen automatiskt till standby om ingen användaråtgärd utförs under en viss tid. Du kan välja mellan Av, 10 minuter, 1 timme, 2 eller 4 timmar.

  • På/av timer
   I den här menyn kan du ställa in tider då skärmen slås på eller stängs av automatiskt. Figuren visar till exempel att displayen stängs av automatiskt varje måndag och onsdag kl. 19:00.

  • Automatiskväckning
   Med aktivering av alternativet "Automatisk väckning när en källa är ansluten" väcks bildskärmen från standby genom att en videokälla ansluts.

   Om alternativet Wake-on-LAN är aktiverat kan bildskärmen startas via nätverket.

Observera:
Wake-on-LAN fungerar endast om bildskärmen är ansluten via LAN-kabel och inte är frånkopplad från elnätet.
MAC-adressen krävs för styrning. Denna hittar du under Nätverk och anslutningar - Ethernet. (jfr. 7.3.1.2)

7.3.9 Inställningar – Om

Under menyalternativet "Om" hittar du all relevant systeminformation (t.ex. firmware-versioner etc.).
Här kan du också ändra enhetsnamnet och återställa systemet till fabriksinställningarna.

7.3.10 Inställningar – Diverse

7.3.10.1 Inställningar - Diverse - Låsfunktioner

Här har du möjlighet att blockera vissa funktioner.

  • Lås infraröd fjärrkontroll – inaktiverar driften via den medföljande fjärrkontrollen.
  • Intelligent handflataigenkänning: Som standard kan whiteboard-program raderas med handflatan eller andra stora objekt. Om den här funktionen är aktiverad kan du placera handen på glaset medan du skriver. 
  • Windows Ink: se avsnitt 7.3.10.2

7.3.10.2 Inställningar - Diverse - Windows-bläck

Pekskärmen Kindermann har stöd för Windows Ink-protokollet under Windows 10/11, i Microsoft Office-applikationer och i Windows Whiteboard-appen, etc.

Båda alternativen avmarkerade:
De pennor som medföljer erkänns som fingrar, stora föremål och handens häl som suddgummi. 

PEN:
För att skilja mellan fingrar och stora föremål har en penna också en egen beteckning. På så sätt kan du skriva med tjocka och tunna spetsar på samma sätt, flytta sektionen med ett finger och sudda ut teckningen med handens häl. 

PEN PLUS:
Gör det möjligt att skilja mellan tunna och tjocka pennspetsar i Windows. Du kan tilldela båda spetsarna till olika penntyper och färger.
Detta ändrar inte skillnaden mellan fingrar och radergummi. 


8. Android-systemappar

Vi har förinstallerat följande appar åt dig:

  • Whiteboard App
   Appen fungerar som ett digitalt blädderblock eller en digital svart tavla och ger möjlighet att göra handskrivna anteckningar, skisser etc. med digitalt bläck på displayen.

Funktioner:

Ändrar kontrollernas position Markeringsverktyg Rulla och markera whiteboardsidorna
Öppna arkivmenyn Markera geometriska former Ändrar kontrollernas position
QR-kod så här delar du whiteboard-innehållet Öppna verktyg Inställningar för tunn pennasspets
Dölj menyrad Ångra Tjocka inställningar för pennspets
Ändra bakgrund Återställa Enkel penna
Inställningar för tunna och tjocka pennor Ta bort allt innehåll på sidan Borste
Växla mellan 1-finger /multifinger – skriv eller flytta whiteboardytan Lägga till en ny sida  

Öppna Whiteboard-fil Spara eller exportera whiteboard-fil
Ladda upp whiteboardinnehåll till en OneDrive eller Google Drive avsluta

Om den Symbol för QR-kod skapa en QR-kod som kan läsas med kameraappen på en mobil enhet. QR-koden innehåller länken till en lokal webbplats där whiteboardsidorna finns tillgängliga för nedladdning som en bildfil.

Notera:
Den mobila enheten och bildskärmen måste vara anslutna till samma nätverk. Bilderna lagras även lokalt i bildskärmens minne när de delas.

I den App för whiteboard är redan ett urval av bakgrunder innehålla. Egna bakgrunder kan nås via ikonen kan läggas till. Bakgrunderna förblir sedan permanent klara i markeringen. Bakgrunderna måste vara tillgängliga som JPG- eller PNG-fil i upplösningen 1920×1080 eller 3840×2160.

Med ett klick på Sidnummer Gå till de sparade whiteboardsidorna. Tryck på sidan för att välja den. Stäng en sida genom att trycka på krysset bredvid den whiteboardsida som du vill stänga.

Pennikonen öppnar en undermeny där 3 pennlägen är tillgängliga:

 1. Enkel penna: Den inställda färgen och linjebredden gäller för alla poster.
 2. Pensel: Färguppsättningen gäller för alla inmatningar; streckbredden varierar beroende på hur snabbt inmatningen görs. Som med en pensel kan ännu naturligare typsnitt och teckningar skapas.
 3. Dual pen: Färg och linjebredd kan ställas in separat för inmatning med tunn eller tjock pennspets.

Dessutom kan man i denna undermeny överta ett annat objekts färg med pipetten och välja en egen färg via färghjulet.

Via "Formulär" ring upp undermenyn där du kan välja mellan olika former.

Om den Verktyg Ikon du får tillgång till funktionerna:

  • Splitscreen
   Delar upp whiteboardytan i 2 eller 3 områden som kan skrivas på oberoende av varandra.

  • Klisterlappar - Klisterlappar som kan fyllas med text.

  • Infoga bilder

Med ikonen "Papperskorg" kan du radera hela sidan. Flytta reglaget till höger för att göra detta. Om du väljer inställningen "Radera med penna" ovan blir blyertspennans tjocka spets ett exakt radergummi. (Den tunna spetsen påverkas inte av denna inställning). 

  • Anteckningar
   Anteckningsfunktionen kan öppnas via sidofältet. Här kan du göra handskrivna anteckningar, skisser etc.

antydan:
De kommenterar på en andra nivå över det faktiska skärminnehållet. Detta förblir oförändrat. När du stänger funktionen försvinner alla anteckningar. Naturligtvis är det möjligt att spara dessa anteckningar inklusive bakgrunden.

avsluta Spara QR-kod för att dela anteckningarna
Verktyg för skrivning/ penna Växla mellan skrivning och pekfunktion Funktionen Skärmbild
Ångra Återställa Ta bort

Med funktionen "Skärmdump" Du kan överföra hela bilden eller ett avsnitt direkt till Whiteboard-appen.

  • EShare - BYOD / Trådlös streaming

Med hjälp av denna skärmdelningsapp kan du överföra skärmen på din dator, smartphone och surfplatta trådlöst till bildskärmen. Programvaran för Windows, macOS, Android, ChromeOS och Linux hittar du på https://eshare.app .

Alternativt kan skärmen också överföras bekvämt utan programvara via webbläsaren på din bärbara dator. För att använda WebCast-funktionen måste du först aktivera den i EShare-appen på din skärm, sedan ange https://casts.app i adressfältet i din webbläsare och skriva in det ID som visas på skärmen. När du har blivit ombedd att ange det engångslösenord som visas kan du välja vilken skärm du vill dela.

Det tredje alternativet för trådlös delning av skärmen är HDMI-sändare eller USB-C-sändare. De fungerar som en extern skärm och överför videosignalen intuitivt och utan programvaruinstallation till skärmen.

Följ anvisningarna som visas när du har öppnat appen.

Du hittar fler praktiska tips om hur du använder EShare i vår Academy.

antydan:
För att använda trådlös bildöverföring måste de mobila enheterna vara anslutna till bildskärmens hotspot eller bättre skärmen måste vara tillgänglig från samma (WLAN) nätverk där mobila enheter fungerar.

  • Filhanterare
   Filhanteraren ger dig tillgång till mappar och filer i Android-systemet och till USB-datalagringsenheten. Appen stöder även uppspelning av bilder, videor och ljuddata etc.

Klicka på för att skapa en ny katalog. Om du vill välja en katalog eller filer klickar du antingen på urvalsikonen eller så kan du trycka länge på ett objekt.
Detta visar ytterligare alternativikoner:
Om det här fältet är aktivt kan enskilda objekt läggas till genom att klicka på markeringen. Om du klickar på markerade objekt igen avmarkerar du det här objektet igen.

markerar eller avmarkerar alla filer för dem alla:
kopierar de markerade objekten
flyttar de markerade objekten
tar bort de markerade objekten
byter namn på det markerade objektet (är inaktiv vid flerval)
Överföra de valda objekten via GoogleDrive eller OneDrive
stänger det avancerade alternativfältet

  • WPSOffice
   Med WPSOffice kan du öppna och redigera Word-, Excel- och PowerPoint-filer samt PDF-filer.

  • Standardwebbläsare: Firefox
   Dessutom är webbläsaren Chromium förinstallerad.

  • Adobe Reader
   Är den officiella appen från Adobe för visning av PDF-filer.

  • VLC
   Är en app för uppspelning av video- och ljudfiler samt för uppspelning av strömmar i det lokala nätverket.

  • Gallery
   är en app för att öppna och redigera bilder och videor.
  • Open Street Map
   Ger tillgång till kartmaterial över hela världen från onlinetjänsten med samma namn.
  • Öppen kamera
   Appen Öppen kamera visar livebilden från en visualiserare eller webbkamera. Med Annotation App kan till exempel dokument eller 3D-objekt enkelt digitaliseras och kommenteras.


9. Tekniska uppgifter

9.1 Datablad

I databladet för pekskärmarna TD-11xx hittar du alla relevanta tekniska data.

Datablad

Datablad

9.2 Vga-lägesdisplay

Nej. läge resolution uppdateringsintervall
1 VGA 640x480 60 Hz
2 SVGA (SVGA) 800x600 60 Hz
3 XGA (XGA) 1024x768 60 Hz
4 WXGA (PÅ ANDRA) 1366x768 60 Hz
5 Full HD 1920 x 1080 60 Hz

9.3-lägesskärm HDMI

Nej. läge resolution uppdateringsintervall
1 SD. 720x480 70 Hz
2 SD. 720x576 50 Hz
3 HD. 1280x720 50 Hz
4 HD. 1280x720 60 Hz
5 Full HD 1920 x 1080 50 Hz
6 Full HD 1920 x 1080 60 Hz
7 UHD (UHD) 3840x2160 30 Hz
8 UHD (UHD) 3840x2160 60 Hz


10. RS232 / IP-kontrollkommandon

10.1 Inledning

I det här avsnittet beskrivs maskinvaruspecifikationen och kontrollprotokollet via RS232- och IP-gränssnitt. I följande kallas alla ECO:er som kan skicka eller ta emot kommandon via RS232- och LAN-protokoll för "mediekontroll".

10.2 Beskrivning

10.2.1 Maskinvaruspecifikation

Anslutningen till RS232-kommunikation finns på baksidan av displayen.

Kopplingstyp och pinout:

D-Sub 9-polig, hane
(anslutning på bildskärmen)

Som anslutningskabel mellan PC och display måste en crossover-kabel (nollmodem) användas (stift 2 och 3 är korsade).

knappnål signal  
1 NC  
2 TXD (TXD) för att skicka ett kommando
3 RXD (RXD) för att ta emot ett kommando
4 NC  
5 GND Massa
6 NC  
7 NC  
8 NC  
9 NC  
fall GND Massa

10.2.2 Inställningar för det seriella gränssnittet:

Positioner värde  
baud-hastighet 38400 bps Jag är fast.
Bitar 8 Jag är fast.
Stoppa bitar 1 Jag är fast.
paritet ingen Jag är fast.
Kontroll av dataström ingen Jag är fast.

10.2.3 Nätverksinställningar

Vi rekommenderar att DU använder LAN-gränssnittet med statisk tilldelning av IP-adressen, se avsnitt 7.3.1.2.

Displayen använder port 4660 för lan-kommandon.

10.3 Protokoll

10.3.1 Allmänt

Kommandona RS232 och LAN är identiska.

10.3.2 Protokollbeskrivning

10.3.2.1 Kommandoformat

huvud Varje kommando börjar alltid med "k" för Kindermann
Visa ID Standardvärdet är "01".
ID "99" innebär att kommandot skickas till alla anslutna bildskärmar.
I detta fall svarar endast bildskärmen med ID "01".
Kommandotyp Det finns två kommandotyper för att skicka ett kommando:
- Set-kommando: "s"
- Get-kommando: "g"
Displayen returnerar alltid något av följande svar på ett kommando:
- Giltigt Set-kommando: "y"
- Giltigt Get-kommando: "r"
- Ogiltigt Set- eller Get-kommando: "n"
befallning Kommandot Funktion
värde Tre byte definierar värdet
ände varje kommando slutförs med "cr"

Struktur för ett sändningskommando (typ "s" eller "g") och svarskommandot (typ "r")

huvud Visa ID Kommandotyp befallning Värde 1 Värde 2

Värde 3

ände

1 byte 2 byte 1 byte 1 byte 1 byte 1 byte 1 byte 1 byte

Struktur för ett svarskommando (skriv "y" och "n")

huvud Visa ID Kommandotyp ände
1 byte 2 byte 1 byte 1 byte

Exempel 1

Skicka ett setkommando med ogiltig parameter: Ange skärmens ljusstyrka till 137.

  huvud Visa ID Kommandotyp befallning Värde 1 Värde 2 Värde 3 ände
Skicka (ASCII) K. 01 S. D. 1 3 7 <CR>
Skicka (hex) 0x6B 0x30 0x31 0x73 0x44 0x31 0x33 0x37 0x0D

  huvud ID. typ ände
Svar (ASCII) K. 01 N. <CR>

Exempel 2

Skicka kommandot Hämta med ett giltigt svar: Fråga kontrastvärdet från displayen, kommandot är giltigt och det a set-värdet är 53.

  huvud ID. typ befallning Värde 1 Värde 2 Värde 3 ände
Skicka (ASCII) K. 01 G. A. 0 0 0 <CR>
Skicka (hex) 0x6B 0x30 0x31 0x67 0x61 0x30 0x30 0x30 0x0D
Svar (ASCII) K. 01 R. A. 0 5 3 <CR>

10.3.3 Ange funktionskommandon

kategori

funktion

KOMMANDOT ASCII

anmärkning

kraft

från

k01sA000<CR>

 

ett

k01sA001<CR>

Inte tillgänglig via LAN, använd
Du använder funktionen wake-on-LAN

källa

android

k01sB00A<CR>

 

HDMI (HDMI)

k01sB004<CR>

 

HDMI 1

k01sB014<CR>

 

HDMI 2 (OLIKA)

k01sB024<CR>

 

OPS

k01sB007<CR>

 

DP

k01sB009<CR>

 

VGA

k01sB006<CR>

 

AV.

k01sB001<CR>

 

YPbPr (YPbPr)

k01sB003<CR>

 

bild

Frysskärmen: Av

k01s[000<CR>

 

Frysskärm: På

k01s[001<CR>

 

Bakgrundsbelysning: Av

k01s\000<CR>

 

Bakgrundsbelysning: På

k01s\001<CR>

 

kontrast

k01sCxxx<CR>

Värden för xxx: 000 ~ 100

Förutsättningar:
- Bildläget är "Användare".

- Aktiv källa är inte Android

intelligens

k01sDxxx<CR>

skärpa

k01sExxx<CR>

mättnad

k01sFxxx<CR>

 

Zoomläge: 16:9

k01sM000<CR>

 

Zoomläge: 4:3

k01sM001<CR>

 

Färgtemperatur: Standard

k01sH000<CR>

Förutsättningar:
- Bildläget är "Användare".

- Aktiv källa är inte Android

Färgtemperatur: Varm

k01sH001<CR>

Färgtemperatur: Kall

k01sH002<CR>

lera

Surroundljud: Av

k01sI000<CR>

 

Surroundljud: A

k01sI001<CR>

 

bas

k01sJxxx<CR>

Värden för xxx: 000 ~ 100

höjd

k01sKxxx<CR>

volym

k01sPxxx<CR>

Volym: nedåt

k01sP200<CR>

 

Volym: hög

k01sP201<CR>

 

Ljud av: Av

k01sQ000<CR>

 

Ljud av: På

k01sQ001<CR>

 

Inställningar

Språk: Engelska

k01sN000<CR>

 

Nyckellås: Av

k01sR000<CR>

 

Nyckellås: På

k01sR001<CR>

 

Tryckinmatning: Av

k01sS000<CR>

 

Tryckinmatning: På

k01sS001<CR>

 

IR-lås: Av

k01sV000<CR>

 

IR-lås: A

k01sV001<CR>

 

inmatning

nummer

k01sT00x<CR>

Värden för x: 0 ~ 9

Navigering: hög

k01sU000<CR>

 

Navigering: nedåt

k01sU001<CR>

 

Navigering: vänster

k01sU002<CR>

 

Navigering: höger

k01sU003<CR>

 

inträda

k01sU004<CR>

 

Öppen källkodsmeny

k01sU005<CR>

 

Öppna inställningar

k01sU006<CR>

 

utgång

k01sU007<CR>

 

Datum: År

k01sXYxx<CR>

Värden för xx: 00 ~ 99

Datum: Månad

k01sXMxx<CR>

Värden för xx: 01 ~ 12

Datum: Dag

k01sXDxx<CR>

Värden för xx: 01 ~ 31

Tid: Timme

k01sYHxx<CR>

Värden för xx: 00 ~ 24

Tid: Minut

k01sYMxx<CR>

Värden för xx: 00 ~ 59

Tid: Andra

k01sYSxx<CR>

Värden för xx: 00 ~ 59

Återställa till fabriksinställningar

k01sZ000<CR>

 

10.3.4 Hämta funktionskommandon

kategori

funktion

KOMMANDOT ASCII

Svar (Rx)

status

 

kraft

Effektstatus

k01gi000<CR>

Now ON<LF>

ett

Now Standby <CR>

från

endast av RS232

källa

Källfråga

k01gh000<CR>

k01rh00A<CR>

hem

antydan:

- Om det inte finns någon signal vid källan
, då
den första siffran
är en 0.

- Om en signal är närvarande,
, är den första siffran
en 1.

Ex:
004: HDMI, men ingen signal
104: HDMI, med aktiv signal

k01rh004<CR>

HDMI (HDMI)

k01rh014<CR>

HDMI 1

k01rh024<CR>

HDMI 2 (OLIKA)

k01rh007<CR>

OPS

k01rh009<CR>

DP

k01rh006<CR>

VGA

k01rh001<CR>

AV.

k01rh003<CR>

YPbPr (YPbPr)

bild

kontrast

k01ga000<CR>

k01raxxx<CR>

Värden för xxx: 000 ~ 100

intelligens

k01gb000<CR>

k01rbxxx<CR>

skärpa

k01gc000<CR>

k01rcxxx<CR>

mättnad

k01gd000<CR>

k01rdxxx<CR>

färg

k01ge000<CR>

k01rexxx<CR>

lera

volym

k01gf000<CR>

k01rfxxx<CR>

Värden för xxx: 000 ~ 100

stum

k01gg000<CR>

k01rg000<CR>

från

k01rg001<CR>

ett

Inställningar

IR-lås

k01gj000<CR>

k01rj000<CR>

från

k01rj001<CR>

ett

Knapplås

k01gl000<CR>

k01rl000<CR>

från

k01rl001<CR>

ett

Tryckinmatning

k01gm000<CR>

k01rm000<CR>

från

k01rm001<CR>

ett

datum

månad

k01gpM00<CR>

k01rpM11<CR>

14 november

dag

k01gpD00<CR>

k01rpD14<CR>

timme

k01gqH00<CR>

k01rqH13<CR>

Tid:

13:55:21

minut

k01gqM00<CR>

k01rqM55<CR>

andra

k01gqS00<CR>

k01rqS21<CR>

system

Enhetens namn

k01gr000<CR>

k01r1WB8<CR>

k01r248<CR>

WB848 (WB848)

MAC-adress

k01gs000<CR>

k01rs1B0<CR>

k01rs2C5<CR>

k01rs3CA<CR>

k01rs412<CR>

k01rs534<CR>

k01rs656<CR>

B0:C5:CA:12:34:56


11. CE-deklaration


12. Typiska felkällor

Kontrollera tabellen nedan för att hjälpa dig att fastställa orsaken till felet som uppstod innan du gjorde en tjänstförfrågan.

Om du fortfarande inte kan åtgärda felet helt enligt instruktionerna i den här handboken, kontakta servicecentret för att utföra produktunderhåll: support@kindermann.de

symptom Möjlig orsak lösning
Visningen startar inte;
ingen bild visas
- Nätkontakten lös
- Fel i strömförsörjningen
Kontrollera att nätsladden är korrekt ansluten.
Bilden som visas visar ränder
(med aktiv VGA-källa)
Signalstörningar orsakade av andra elektriska apparater - Koppla bort enheternas strömkretsar
- Byt ut VGA-kabeln
Bilderna som visas på produkten störs av prickade linjer eller ränder (med HDMI- eller DP-signal) Dålig överföringskvalitet Korta ner kabellängden, minska antalet anslutningar eller minska upplösningen eller uppdateringsfrekvensen.
Alternativt kan en signalförstärkare hjälpa till.
Fjärrkontrollen fungerar bara på ett kort
kort avstånd eller inte alls
- Bildskärmens mottagare blockeras av ett annat föremål
- Fjärrkontrollens batteri är svagt
- Användningen av fjärrkontrollen har förhindrats
- Ta bort föremålet framför mottagaren
- Byt ut batterierna
- Se avsnitt 5.2
Beröringsoperationen är långsam, fungerar inte (Android) Det finns för många program igång Stäng de program som du inte behöver och frigör därmed minne.
OPS kan inte aktiveras, ingen display, ingen beröringsåtgärd OPS användes inte korrekt Sätt tillbaka OPS. För att göra detta, gör skärmen strömlös.
pekfunktionen fungerar inte på externt anslutna datorer - USB-kabeln är ansluten till en USB-port
som inte är kopplad till videokällan
- USB-kabeln är för lång eller av dålig kvalitet
- Kontrollera och byt gränssnitt på USB-kabeln
- Använd en kortare eller
aktiv USB-kabel


13. Rengöring och underhåll av bildskärmar

förberedelse:

antydan:
Ta bort strömförsörjningen innan du börjar rengöra och var försiktig så att du undviker elektriska stötar.

Ren skärm:

Blanda några droppar milt rengöringsmedel (neutral tvål, disktvål) i ljummet vatten. Fukta en mjuk trasa med blandningen. Vrider ut tyget mycket bra.

antydan:
Du kan tillsätta kommersiellt tillgängliga desinfektionsmedel eller alkohol, e.B alkohol till blandningen.
Använd dock inte mikrofiberdukar, dessa kan skada den speciella beläggningen på framglaset och göra den oanvändbar när den används intensivt.

Rengöring av ramen:

Använd en torr, mjuk, luddfri trasa. Gnugga ramen försiktigt med den.


14. Produktsupport

Kontakta först den återförsäljare som du köpte bildskärmen av.
Alternativt kan du kontakta vår support: https://touchdisplays.eu/support/


15. Garantivillkor

De gällande garantivillkoren hittar du här.

Kindermann GmbH - Mainparkring 3 - D-97246 Eibelstadt - E-Mail: info@kindermann.de - www.kindermann.com